Cicatrizado

Bert Bevers met fotograaf Hartmut De Maertelaere voor Dromen zijn gemaakt van vergeten, het gedicht dat hij bij een van diens foto’s schreef voor Cicatrizado. Frank de Vos nodigde voor dit project een aantal dichters uit om werk te schrijven bij door Hartmut gemaakte foto’s van gelittekende bomen: Bert Bevers, Guy Commerman, Marleen De Cree, Ann Van Dessel, Lebuin D’Haese, Richard Foqué, Albert Hagenaars, Peter Holvoet-Hanssen, Roger Nupie, Paul Rigolle, Xavier Roelens, Bart Stouten, Peter Theunynck, Marc Tritsmans, Frank De Vos en Eric Van Den Wijngaerden. Ter gelegenheid van de tentoonstelling verscheen de bundel Cicatrizado als catalogus. Wat de expositie betreft: Kasteel Sorghvliedt, Marneflaan 3, Hoboken zondag 24 februari 2012-10 maart 2013.
http://mededelingen.over-blog.com/article-cicatrizado-littekens-dichten-115654094.html